Home

Кам'янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка Kamianets-Podіlskyi National Ivan Ohiienko University

Приймальна комісія

Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка

ВСТУПНИКУ

Магістр

На основі диплома бакалавра/магістра (спеціаліста) для спеціальностей, крім галузі знань 01 «Освіта/Педагогіка»:

На основі диплома бакалавра/магістра (спеціаліста) для спеціальностей галузі знань 01 «Освіта/Педагогіка»:

Догори