Мотиваційний лист

Мотиваційний лист – викладена вступником письмово у довільній формі інформація про його особисту зацікавленість у вступі до К-ПНУ на певну освітню програму (спеціальність) та відповідні очікування, досягнення у навчанні та інших видах діяльності, власні сильні та слабкі сторони, до якого у разі необхідності вступником може бути додано (у тому числі в електронній формі) матеріали, що підтверджують викладену в листі інформацію.

Мотиваційні листи є обов’язковими для всіх категорій вступників на освітні програми спеціальностей освітніх ступенів бакалавра та магістра К-ПНУ за всіма джерелами фінансування здобуття вищої освіти.

ПОРЯДОК подання та критерії зарахування мотиваційних листів вступників до Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка у 2024 році

Поради вступникам щодо написання мотиваційного листа

Зразок мотиваційного листа

 

Прокрутка вгору