Етапи вступної кампанії (перепідготовка бакалаврів)

Строки прийому заяв і документів від осіб, які здобули раніше такий самий  або вищий ступінь (рівень) вищої освіти або здобувають його не менше одного року та виконують у повному обсязі індивідуальний навчальний план та    вступають на другий (третій) курс (з нормативним терміном навчання) у межах вакантних місць ліцензованого обсягу для здобуття ступеня бакалавра за іншою спеціальністю (напрямом підготовки), конкурсного відбору та зарахування:

Етапи

вступної кампанії

Денна та заочна

форми здобуття освіти

Початок прийому заяв і документів 14 липня 2021 року
Закінчення прийому заяв і документів о 18.00 годині 09 серпня 2021 року
Строки проведення вступних випробувань з 10 по 13 серпня  2021 року
Термін оприлюднення рейтингового списку вступників не пізніше 12.00 години

14 серпня 2021 року

Терміни зарахування вступників не пізніше 30 вересня

2021 року

Початок додаткового прийому заяв і документів на навчання за кошти фізичних та юридичних осіб 20 серпня  2021 року
Закінчення додаткового прийому заяв і документів на навчання за кошти фізичних та юридичних осіб 25 серпня 2021 року
Строки проведення фахових вступних випробувань  26 серпня 2021 року
Оприлюднення рейтингового списку вступників 27 серпня 2021 року
Терміни зарахування вступників не пізніше 30 вересня

2021 року

 

Догори