Етапи вступної кампанії (перепідготовка бакалаврів)

Строки прийому заяв і документів від осіб, які не менше одного року здобувають ступінь вищої освіти та виконують у повному обсязі індивідуальний навчальний план або які на основі здобутого ступеня вищої освіти, освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста   вступають на другий (третій) курс (з нормативним терміном навчання) у межах вакантних місць ліцензованого обсягу для здобуття ступеня бакалавра за іншою спеціальністю (напрямом підготовки), конкурсного відбору та зарахування:

Етапи

вступної кампанії

Денна

форма здобуття освіти

Заочна

форма здобуття освіти

Початок прийому заяв і документів 13 серпня 2020 року 13 серпня 2020 року
Закінчення прийому заяв і документів о 18.00 годині 28 серпня 2020 року о 18.00 годині 10 вересня 2020 року
Строки проведення вступних випробувань з 29 по 31 серпня  2020 року   з 11 по 14 вересня 2020 року
Термін оприлюднення рейтингового списку вступників не пізніше 12 години

01 вересня 2020 року

не пізніше 12 години

15 вересня 2020 року

Терміни зарахування вступників не пізніше 30 вересня

2020 року

не пізніше 30 вересня

2020 року

Початок додаткового прийому заяв і документів на навчання за кошти фізичних та юридичних осіб 18 вересня 2020 року
Закінчення додаткового прийому заяв і документів на навчання за кошти фізичних та юридичних осіб 24 вересня 2020 року
Строки проведення фахових вступних випробувань  25 вересня 2020 року
Оприлюднення рейтингового списку вступників 26 вересня 2020 року
Терміни зарахування вступників не пізніше 30 вересня

2020 року

 

Догори