Терміни вступної кампанії (PhD)

Строки прийому заяв і документів від осіб, які на основі здобутого ступеня магістра або освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста вступають на навчання для здобуття ступеня доктора філософії, вступних випробувань, конкурсного відбору та зарахування:

Етапи вступної кампанії Денна та заочна форми здобуття освіти
Початок прийому заяв і документів 13 серпня 2020 року
Закінчення прийому заяв і документів о 18 годині 01 вересня 2020 року
Строки проведення вступних випробувань з 02 вересня по 07 вересня  2020 року
Оприлюднення рейтингового списку вступників із зазначенням рекомендованих до зарахування на місця державного замовлення не пізніше 12 години

08 вересня 2020 року

Строк виконання вступниками, які отримали рекомендації, вимог до зарахування на місця державного або регіонального замовлення до 18.00 години

12 вересня 2020 року

Терміни зарахування вступників за державним замовленням –

14 вересня 2020 року;

за кошти фізичних та/або юридичних осіб  –

не пізніше 30 вересня 2020 року

Догори