Документи для вступу

Під час подання заяви в паперовій формі вступник особисто пред’являє  оригінали:

  • документа, що посвідчує особу;
  • військово-облікового документа – для військовозобов’язаних (крім випадків, передбачених законодавством);
  • документа державного зразка про раніше здобутий освітній ступінь (освітньо-кваліфікаційний рівень), на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього;
  • документів, які підтверджують право вступника на участь у конкурсі за іспитами  (за наявності).

Особи, які здобули ступінь бакалавра і вступають для здобуття ступеня магістра, пред’являють документ державного зразка про раніше здобутий ступінь бакалавра, на основі якого здійснюється вступ.

Особи, які здобули освітній ступінь магістра (освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста) на основі повної загальної середньої освіти або освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста і вступають для здобуття ступеня магістра, пред’являють диплом магістра (спеціаліста), на основі якого здійснюється вступ. У разі наявності у вступника диплома бакалавра та диплома магістра (спеціаліста) він пред’являє усі дипломи на основі яких здійснюється вступ.

До заяви, поданої в паперовій формі, вступник додає:

  • копію документа (одного з документів), що посвідчує особу, передбаченого Законом України «Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус»;
  • копію військово-облікового документа – для військовозобов’язаних (крім випадків, передбачених законодавством);
  • копію документа державного зразка про раніше здобутий освітній ступінь (освітньо-кваліфікаційний рівень), на основі якого здійснюється вступ, і копію додатка до нього;
  • копію екзаменаційного листка єдиного вступного іспиту (у визначених Правилами прийому випадках);
  • чотири кольорові фотокартки розміром 3 х 4 см.

Вступник подає інші копії документів, якщо це викликано особливими умовами вступу на відповідні конкурсні пропозиції, установлені законодавством, у строки, визначені для прийому документів.

Особи, які здобули ступінь бакалавра і вступають для здобуття ступеня магістра, додають диплом бакалавра, на основі якого здійснюється вступ.

Особи, які здобули освітній ступінь магістра (освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста) на основі повної загальної середньої освіти або освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста і вступають для здобуття ступеня магістра додають диплом магістра (спеціаліста), на основі якого здійснюється вступ. У разі наявності у вступника диплома бакалавра та магістра (спеціаліста) подаються диплом бакалавра та диплом магістра (спеціаліста) на основі яких здійснюється вступ.

Усі копії документів засвідчуються за оригіналами Приймальною комісією Університету. Копії документа, що посвідчує особу, військового квитка (посвідчення про приписку) не підлягають засвідченню. Копії документів без пред’явлення оригіналів не приймаються.

Догори