Етапи вступної кампанії (магістр з ЄВІ)

Строки прийому заяв і документів від осіб, які на основі здобутого ступеня вищої освіти або освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста вступають на навчання для здобуття ступеня магістра, єдиний вступний іспит з іноземної мови, фахові вступні випробування, конкурсний відбір,  крім спеціальностей галузі знань 01 «Освіта/Педагогіка»:

Етапи вступної кампанії Денна та заочна форми здобуття освіти
Початок реєстрації вступників для складання єдиного вступного іспиту з іноземної мови*   12 травня 2020 року
Закінчення реєстрації вступників для складання єдиного вступного іспиту з іноземної мови о 18.00 годині 05 червня 2020 року
Реєстрація вступників для участі в спеціально-організованій сесії єдиного вступного іспиту з 17 серпня по 25 серпня 2020 року
Реєстрація електронних кабінетів вступників, завантаження необхідних документів  з 01 серпня  2020 року
Закінчення реєстрації та роботи електронних кабінетів вступників 30 вересня 2020 року
Прийом заяв та документів, передбачених розділом VІ цих Правил прийому, від осіб, які вступають на основі результатів  єдиного вступного іспиту та фахового вступного випробування з 05 серпня до 18 години

22 серпня 2020 року

Проведення основної сесії єдиного  вступного іспиту з іноземної мови та іспиту з іноземної мови в Університеті (для осіб, які вступають на основі вступних іспитів)** 01 липня 2020 року
Проведення додаткової сесії єдиного вступного іспиту з іноземної мови 16 липня 2020 року
Спеціально організована сесія єдиного вступного іспиту проводиться за рахунок коштів фізичних та/або юридичних осіб 19 вересня 2020 року
Строки проведення фахових вступних випробувань для вступників, які вступають на основі ступеня вищої освіти (освітньо-кваліфікаційного рівня), здобутого за іншою спеціальністю (напрямом підготовки) з 05 серпня по 26 серпня  2020 року
Оприлюднення рейтингового списку вступників із зазначенням рекомендованих  до зарахування на місця державного замовлення не пізніше 01 вересня 2020 року
Строк виконання вступниками, які отримали рекомендації, вимог до зарахування на місця державного або регіонального замовлення до 18.00 години

06 вересня 2020 року

Терміни зарахування вступників за державним замовленням –

11 вересня 2020 року;

за кошти фізичних та/або юридичних осіб –  не пізніше 30 вересня 2020 року

Додатковий прийом заяв та документів на навчання за кошти фізичних та юридичних осіб на основі здобутого ступеня  вищої освіти або освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста з 16 вересня по 22 вересня 2020 року
Строки проведення фахових вступних випробувань для вступників на основі здобутого ступеня вищої освіти або освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста*** 23-25 вересня 2020 року
Оприлюднення рейтингового списку вступників 26 вересня 2020 року
Терміни зарахування вступників на основі здобутого ступеня вищої освіти або освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста за кошти фізичних та/або юридичних осіб  – не пізніше 30 вересня 2020 року

* Порядок реєстрації вступників для складання єдиного вступного іспиту з іноземної мови, порядок його організації та проведення здійснюються відповідно до Порядку організації та проведення вступних випробувань, що проводяться з використанням організаційно-технологічних процесів здійснення зовнішнього незалежного оцінювання для вступу на другий (магістерський) рівень вищої освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 05 квітня 2019 року № 441, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26 квітня 2019 року за № 446/33417.

Тестові завдання єдиного вступного іспиту з іноземних мов укладаються відповідно до програми єдиного вступного іспиту з іноземних мов для вступу на навчання для здобуття ступеня магістра на основі здобутого ступеня вищої освіти (освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста).

** Вступний іспит з іноземної мови в Університеті (для осіб, які вступають на основі вступних іспитів) проводиться за графіком основної сесії єдиного вступного іспиту  за матеріалами (завданнями/зошитами), наданими Українським центром оцінювання якості освіти. Український центр оцінювання якості освіти надає матеріали для проведення в Університеті вступних іспитів іноземної мови не раніше дня, що передує дню іспиту, та не пізніше 11:30 дня проведення іспиту.

***Вступники можуть подати результат єдиного вступного іспиту з іноземної мови або скласти вступний іспит з іноземної мови в Університеті у передбачених цими Правилами прийому випадках.

 

Догори