Етапи вступної кампанії (магістр з ЄВІ)

Прийом заяв і документів від осіб, які на основі здобутого ступеня вищої освіти або освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста вступають на навчання для здобуття ступеня магістра, єдиний вступний іспит з іноземної мови, фахові вступні випробування, конкурсний відбір проводяться в такі строки:

Етапи вступної кампанії Денна та заочна форми здобуття освіти
Початок реєстрації вступників для складання єдиного вступного іспиту з іноземної мови*   11 травня 2021 року
Закінчення реєстрації вступників для складання єдиного вступного іспиту з іноземної мови о 18.00 годині 03 червня 2021 року
Прийом заяв та документів, передбачених розділом VІ цих Правил прийому, від осіб, які вступають на основі вступних іспитів з 22 червня до 25 червня 2021 року
Реєстрація електронних кабінетів вступників, завантаження необхідних документів  з 01 липня  2021 року
Закінчення реєстрації та роботи електронних кабінетів вступників 30 вересня 2021 року
Прийом заяв та документів, передбачених розділом VІ цих Правил прийому, від осіб, які вступають на основі результатів  єдиного вступного іспиту та фахового вступного випробування з 15 липня

до 18.00 години 23 липня 2021 року

Проведення основної сесії єдиного  вступного іспиту з іноземної мови та іспиту з іноземної мови в К-ПНУ (для осіб, які вступають на основі вступних іспитів)** 30 червня 2021 року
Проведення додаткової сесії єдиного вступного іспиту з іноземної мови** визначається Українським центром

оцінювання якості освіти

Спеціально організована сесія єдиного вступного іспиту проводиться за рахунок коштів фізичних та/або юридичних осіб визначається Міністерством освіти

і науки України

Строки проведення фахових вступних випробувань для вступників, які вступають на основі ступеня вищої освіти (освітньо-кваліфікаційного рівня), здобутого за іншою спеціальністю (напрямом підготовки) і вже складали єдиний вступний іспит з 19 липня по 30 липня  2021 року
Оприлюднення рейтингового списку вступників із зазначенням рекомендованих  до зарахування на місця державного замовлення не пізніше 02 серпня 2021 року
Строк виконання вступниками, які отримали рекомендації, вимог до зарахування на місця державного або регіонального замовлення до 18.00 години

07 серпня 2021 року

Терміни зарахування вступників за державним замовленням –

12 серпня 2021 року;

за кошти фізичних та/або юридичних осіб –  не пізніше 30 вересня 2021 року

Переведення на вакантні місця державного, регіонального замовлення та на місця за рахунок цільових пільгових державних кредитів осіб, які зараховані на навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб (відповідно до цих Правил прийому) не пізніше ніж

19 серпня 2021 року

Додатковий прийом заяв та документів на навчання за кошти фізичних та юридичних осіб на основі здобутого ступеня  вищої освіти або освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста з 15 вересня по 23 вересня 2021 року

 

Строки проведення фахових вступних випробувань для вступників на основі здобутого ступеня вищої освіти або освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста*** з 24 вересня по 27 вересня 2021 року

 

Оприлюднення рейтингового списку вступників 28 вересня 2021 року
Терміни зарахування вступників на основі здобутого ступеня вищої освіти або освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста за кошти фізичних та/або юридичних осіб  – не пізніше 30 вересня 2021 року

* Порядок реєстрації вступників для складання єдиного вступного іспиту з іноземної мови, порядок його організації та проведення здійснюються відповідно до Порядку організації та проведення вступних випробувань, що проводяться з використанням організаційно-технологічних процесів здійснення зовнішнього незалежного оцінювання для вступу на другий (магістерський) рівень вищої освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 05 квітня 2019 року № 441, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26 квітня 2019 року за № 446/33417.

Тестові завдання єдиного вступного іспиту з іноземних мов укладаються відповідно до програми єдиного вступного іспиту з іноземних мов для вступу на навчання для здобуття ступеня магістра на основі здобутого ступеня вищої освіти (освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста).

** Вступний іспит з іноземної мови в К-ПНУ (для осіб, які вступають на основі вступних іспитів) проводиться за графіком основної та додаткової сесії єдиного вступного іспиту  за матеріалами (завданнями/зошитами), наданими Українським центром оцінювання якості освіти. Український центр оцінювання якості освіти надає матеріали для проведення в Університеті вступних іспитів іноземної мови не раніше дня, що передує дню іспиту, та не пізніше 11:30 дня проведення іспиту.

***Вступники можуть подати результат єдиного вступного іспиту з іноземної мови або скласти вступний іспит з іноземної мови в Університеті у передбачених цими Правилами прийому випадках.

Догори