Етапи вступної кампанії (магістр з ЄВІ)

Строки прийому заяв і документів від осіб, які на основі здобутого ступеня вищої освіти або освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста вступають на навчання для здобуття ступеня магістра, єдиний вступний іспит з іноземної мови, фахові вступні випробування, конкурсний відбір,  крім спеціальностей галузі знань 01 «Освіта/Педагогіка»:

Етапи вступної кампанії Денна та заочна форми здобуття освіти
Початок реєстрації вступників для складання єдиного вступного іспиту з іноземної мови*   06 травня 2020 року
Закінчення реєстрації вступників для складання єдиного вступного іспиту з іноземної мови о 18.00 годині 03 червня 2020 року
Реєстрація електронних кабінетів вступників, завантаження необхідних документів  з 01 липня  2020 року
Закінчення реєстрації та роботи електронних кабінетів вступників 30 серпня 2020 року
Складання додаткових фахових вступних випробувань для вступників, які вступають на основі ступеня вищої освіти (освітньо-кваліфікаційного рівня), здобутого за іншою спеціальністю (напрямом підготовки) з 06 травня по 29 травня  2020 року
Прийом заяв та документів, передбачених розділом VІ цих Правил прийому, від осіб, які вступають на основі вступних іспитів (замість документа про здобутий освітній рівень може подаватись довідка про завершення навчання) з 17 червня по 25 червня 2020 року
Прийом заяв та документів, передбачених розділом VІ цих Правил прийому, від осіб, які вступають на основі результатів  єдиного вступного іспиту та фахового вступного випробування з 05 липня по 22 липня 2020 року
Проведення основної сесії єдиного  вступного іспиту з іноземної мови та іспиту з іноземної мови в Університеті (для осіб, які вступають на основі вступних іспитів)** 01 липня 2020 року
Проведення додаткової сесії єдиного вступного іспиту з іноземної мови визначається Українським центром

оцінювання якості освіти

Спеціально організована сесія єдиного вступного іспиту проводиться за рахунок коштів фізичних та/або юридичних осіб визначається Міністерством освіти  і науки України
Строки проведення фахових вступних випробувань, а також додаткових фахових вступних випробувань для вступників, які вступають на основі ступеня вищої освіти (освітньо-кваліфікаційного рівня), здобутого за іншою спеціальністю (напрямом підготовки), і вже складали єдиний вступний іспит з 05 липня по 26 липня  2020 року
Оприлюднення рейтингового списку вступників із зазначенням рекомендованих  до зарахування на місця державного замовлення не пізніше 05 серпня 2020 року
Строк виконання вступниками вимог Правил прийому для зарахування до 18.00 години 10 серпня 2020 року
Терміни зарахування вступників за державним замовленням – до 12.00 години 11 серпня 2020 року;

за кошти фізичних та/або юридичних осіб –  не пізніше 30 вересня 2020 року

Додатковий прийом заяв та документів на навчання за кошти фізичних та юридичних осіб на основі здобутого ступеня  магістра або освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста з 02 вересня по 17 вересня 2020 року
Строки проведення фахових вступних випробувань для вступників на основі здобутого ступеня магістра або освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста*** з 18 вересня по 23 вересня  2020 року
Оприлюднення рейтингового списку вступників до 24 вересня 2020 року
Терміни зарахування вступників на основі ступеня магістра (освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста) за кошти фізичних та/або юридичних осіб  – не пізніше 30 вересня 2020 року

* Порядок реєстрації вступників для складання єдиного вступного іспиту з іноземної мови, порядок його організації та проведення визначається Міністерством освіти і науки України.

** Вступний іспит з іноземної мови в Університеті (для осіб, які вступають на основі вступних іспитів) проводиться за матеріалами (завданнями/зошитами), наданими Українським центром оцінювання якості освіти. Український центр оцінювання якості освіти надає матеріали для проведення в Університеті вступних іспитів іноземної мови не раніше дня, що передує дню іспиту, та не пізніше 11:30 дня проведення іспиту.

*** Вступники можуть подати результат єдиного вступного іспиту з іноземної мови або скласти вступний іспит з іноземної мови в Університеті у передбачених цими Правилами прийому випадках.

Догори