Магістр

На основі диплома бакалавра/спеціаліста для спеціальностей, крім галузі знань 01 «Освіта/Педагогіка»:
На основі диплома бакалавра/спеціаліста  для спеціальностей  галузі знань 01 «Освіта/Педагогіка»: