МАГІСТР

На основі диплома бакалавра для спеціальностей: 032 Історія та археологія, 051 Економіка, 052 Політологія, 053 Психологія, 061 Журналістика, 071 Облік і оподаткування, 073 Менеджмент, 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність, 122 Комп’ютерні науки, 241 Готельно-ресторанна справа, 242 Туризм:

На основі диплома бакалавра/спеціаліста для інших спеціальностей:

Догори