Інформаційні повідомлення

Затверджено Положення про Приймальну комісію (зі змінами)

Положення про приймальну комісію Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка схвалене на засіданні Приймальної комісії (протокол №12 від 29 червня 2016 року), затверджене вченою радою університету (протокол №8 від 30 червня 2016 року). [gview file=”https://vstup.kpnu.edu.ua/wp-content/uploads/sites/29/2015/03/Полож-про-Пр-ком-зі-змінами-червень.pdf”]

Догори