Творчий конкурс

  • Графік проведення

  • Програми для підготовки

Вступники, які проходять творчі конкурси, допускаються до участі в них за наявності оригіналу документа, що посвідчує особу.

Вступники на навчання для здобуття ступеня бакалавра на основі повної загальної середньої освіти за спеціальністю 017 Фізична культура і спорт додатково подають медичну довідку за формою 086-о та кардіограму серця.

  • Результати
Догори