Документи для вступу PhD перепідготовка бакалаврів

Під час подання заяви в паперовій формі вступник особисто пред’являє  оригінали:

  • документа, що посвідчує особу;
  • військово-облікового документа – для військовозобов’язаних (крім випадків, передбачених законодавством);
  • документа державного зразка про раніше здобутий освітній ступінь (освітньо-кваліфікаційний рівень), на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього.

Особи, які здобули ступінь бакалавра та вступають на другий (третій) курс для здобуття ступеня бакалавра за іншою спеціальністю в межах вакантних місць ліцензованого обсягу, пред’являють диплом бакалавра. Диплом магістра (спеціаліста) подається вступниками, які здобули повну вищу освіту на основі повної загальної середньої освіти або освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста.

Особи, які не менше одного року здобувають ступінь вищої освіти та виконують у повному обсязі індивідуальний навчальний план і вступають  для здобуття ступеня бакалавра за іншою спеціальністю в межах вакантних місць ліцензованого обсягу, пред’являють документ про повну загальну середню освіту та додаток до нього і довідку закладу вищої освіти, яка підтверджує статус особи, що  не менше одного року здобуває ступінь вищої освіти та виконує у повному обсязі індивідуальний навчальний план.

До заяви, поданої в паперовій формі, вступник додає:

  • копію документа (одного з документів), що посвідчує особу, передбаченого Законом України «Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус»;
  • копію військово-облікового документа – для військовозобов’язаних (крім випадків, передбачених законодавством);
  • копію документа державного зразка про раніше здобутий освітній ступінь (освітньо-кваліфікаційний рівень), на основі якого здійснюється вступ, і копію додатка до нього;
  • чотири кольорові фотокартки розміром 3 х 4 см.

Особи, які здобули ступінь бакалавра та вступають на другий (третій) курс для здобуття ступеня бакалавра за іншою спеціальністю в межах вакантних місць ліцензованого обсягу, подають диплом бакалавра. Диплом магістра (спеціаліста) подається вступниками, які його здобули на основі повної загальної середньої освіти або освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста.

Особи, які не менше одного року здобувають ступінь вищої освіти та виконують у повному обсязі індивідуальний навчальний план і вступають  для здобуття ступеня бакалавра за іншою спеціальністю в межах вакантних місць ліцензованого обсягу, пред’являють документ про повну загальну середню освіту та додаток до нього і довідку закладу вищої освіти, що підтверджує статус особи, що  не менше одного року здобуває ступінь вищої освіти та виконує у повному обсязі індивідуальний навчальний план.

Усі копії документів засвідчуються за оригіналами Приймальною комісією Університету. Копії документа, що посвідчує особу, військового квитка (посвідчення про приписку) не підлягають засвідченню. Копії документів без пред’явлення оригіналів не приймаються.

Догори