Списки зарахованих

(очікуються після виконання вступниками вимог до зарахування)

ЗА ДЕРЖАВНИМ ЗАМОВЛЕННЯМ:

Бакалавр на основі повної загальної середньої освіти

Бакалавр на основі ОКР “молодший спеціаліст”

Магістр на основі ОС Бакалавра/ОКР Спеціаліста

Доктор філософії (PhD)

ЗА РАХУНОК КОШТІВ ФІЗИЧНИХ ТА ЮРИДИЧНИХ ОСІБ:

Бакалавр на основі повної загальної середньої освіти

Бакалавр на основі ОКР “молодший спеціаліст”

Бакалавр на основі базової або повної вищої освіти та студенти

Магістр на основі ОС Бакалавра/ОКР Спеціаліста

Доктор філософії (PhD)