Правила прийому 2019

  • Правила прийому до Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка в 2019 році (оприлюднення після затвердження)
  • Додаток 1. Перелік освітніх ступенів та спеціальностей, за якими оголошується прийом на навчання, ліцензовані обсяги та нормативні терміни навчання
  • Додаток 2. Перелік спеціальностей, яким надається особлива підтримка
  • Додаток 3. Перелік конкурсних предметів, творчих заліків та творчих конкурсів для вступу на навчання для здобуття освітнього ступеня бакалавра на відкриті та закриті (фіксовані) конкурсні пропозиції на основі повної загальної середньої освіти
  • Додаток 4. Перелік спеціальностей для прийому на навчання на перший  (зі скороченим терміном навчання) або другий (третій) курс (з нормативним терміном навчання на вакантні місця) осіб, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста, для здобуття ступеня бакалавра
  • Додаток 5. Перелік спеціальностей для прийому на навчання осіб, які здобули ступінь вищої освіти (освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста), для здобуття ступеня магістра
  • Додаток 6. Перелік спеціальностей для прийому на навчання на другий курс (з нормативним терміном навчання) осіб, які не менше одного року здобувають ступінь вищої освіти і виконують у повному обсязі навчальний план або які здобули ступінь бакалавра, магістра, освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста, для здобуття ступеня бакалавра за іншою спеціальністю (спеціалізацією, напрямом підготовки) у межах вакантних місць ліцензованого обсягу
  • Додаток 7. Таблиця переведення середнього бала документа про повну загальну середню освіту, обрахованого за 12-бальною шкалою, в шкалу 100-200
  • Додаток 8. Правила прийому до аспірантури Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка для здобуття ступеня доктора філософії у 2019 році
  • Додаток 9. Правила прийому до докторантури Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка для здобуття ступеня доктора філософії у 2019 році