МАГІСТЕРСЬКИЙ ТЕСТ НАВЧАЛЬНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ (МТНК)

Для вступу до Університету Огієнка у 2022 році на навчання для здобуття ступеня магістра на основі здобутого ступеня вищої освіти за спеціальностями:

 • 051 Економіка галузі знань 05 «Соціальні та поведінкові науки»;
 • 052 Політологія галузі знань 05 «Соціальні та поведінкові науки»
 • 053 Психологія галузі знань 05 «Соціальні та поведінкові науки»
 • 061 Журналістика галузі знань 06 «Журналістика»
 • 071 Облік і оподаткування галузі знань 07 «Управління та адміністрування»
 • 073 Менеджмент галузі знань 07 «Управління та адміністрування»

необхідно буде пройти магістерський тест навчальної компетентності (МТНК).

Зміст МТНК визначено відповідно до Програми тесту загальної навчальної компетентності.

Тест складатиметься з двох частин: вербально-комунікативного і логіко-аналітичного компонентів. Усього буде 33 завдання, з-поміж яких:

 • 10 завдань на заповнення пропусків у мікротексті (буде запропоновано доповнити речення в мікротексті словосполученнями / словами з наведених варіантів);
 • 23 завдання з вибором однієї правильної відповіді з чотирьох варіантів.

На виконання тесту відведено 75 хвилин.

Завдання МТНК буде оцінено відповідно до схеми нарахування балів. Тобто по 1 тестовому балу буде нараховано за кожну правильну відповідь на завдання з вибором однієї правильної відповіді та по 1 тестовому балу за кожний правильно заповнений пропуск у мікротексті. Отже, за виконання завдань МТНК можна отримати від  0 до 33 балів. Для конкурсного відбору будуть використовувати результати, переведені у шкалу 100–200 балів.

Робоча група  із підготовлення МТНК при Міністерстві освіти і науки України розробила демонстраційний варіант цього тесту.  Завдяки фахівцям Львівського регіонального центру оцінювання якості освіти, майбутні  магістри можуть потренуватися виконувати завдання МТНК  у спеціальному онлайн-середовищі. Зауважте, що інтерфейс запропонованого тестувальника відрізняється від того, який буде на реальному МТНК, однак за структурою, типами завдань, тривалістю їх виконання демонстраційний варіант аналогічний до вступного тесту. Також можна завантажити файл із демонстраційним варіантом МТНК, виконати завдання і звірити свої відповіді з правильними.

Вступники, які не змогли зареєструватися для участі в основній сесії МТНК/МКТ, матимуть змогу це зробити 19 вересня. 

Таке рішення ухвалило Міністерство освіти і науки, внісши зміни до Календарного плану організації та проведення у 2022 році магістерського тесту навчальної компетентності та магістерського комплексного тесту.

Особи, які зареєструються 19 вересня, братимуть участь у спеціальній сесії МТНК/МКТ, що запланована на 29 вересня – 3 жовтня.

Для реєстрації на МТНК вступники подають заяви та документи  в електронному вигляді на пошту Приймальної комісії Університету Огієнка magtest@kpnu.edu.ua  до 19 вересня 2022 року:

У темі листа потрібно зазначити своє прізвище, ім’я, по батькові.

В тексті листа зазначити знову ж таки  своє прізвище, ім’я, по батькові, обрану спеціальність (освітню програму) та контактний номер телефону.

До листа прикріпити відскановані документи

обов’язково:

 • заява-анкета;
 • документ, що посвідчує особу;
 • облікова картка платника податків (крім осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються отримувати реєстраційний номер облікової картки платника податків);
 • документ про здобутий ступінь вищої освіти (освітньо-кваліфікаційний рівень) (для осіб, які завершили навчання у минулих роках)/ або довідка, видана за місцем навчання, щодо планового завершення навчання та отримання диплома в рік вступу (для осіб, які завершують навчання у поточному році у вищих військових навчальних закладах (закладах вищої освіти із специфічними умовами навчання).

за потреби:

 • медичний висновок за формою 086-3/о (у разі необхідності створення особливих умов).

Після отриманні відповіді, слідувати надісланим інструкціям.

Догори