Етапи вступної кампанії (молодший спеціаліст)

Прийом заяв і документів від осіб, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста і вступають на перший курс (зі скороченим терміном навчання) або на другий (третій) курс (з нормативним терміном навчання) на вакантні місця для здобуття ступеня бакалавра, фахові вступні випробування, конкурсний відбір та зарахування проводяться в такі строки:

Етапи вступної кампанії Денна та заочна форми здобуття освіти
Початок прийому заяв та документів від вступників 13 серпня 2020 року
Закінчення прийому заяв та документів о 18.00 годині

22 серпня 2020 року

Строки проведення фахових вступних випробувань з 25 серпня по 31 серпня 2020 року
Оприлюднення рейтингового списку вступників із зазначенням рекомендованих до зарахування на місця державного замовлення не пізніше 12.00 години

01 вересня 2020 року

Строк виконання вступниками, які отримали рекомендації, вимог до зарахування на місця державного або регіонального замовлення до 18.00 години

05 вересня 2020 року

Терміни зарахування вступників за кошти державного або місцевого бюджету (за державним або регіональним замовленням) –

08 вересня 2020 року;

за рахунок цільових пільгових державних кредитів, за кошти фізичних

та/або юридичних осіб – не пізніше

30    вересня 2020 року

Догори