Етапи вступної кампанії (молодший спеціаліст)

Прийом заяв і документів від осіб, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста і вступають на перший курс (зі скороченим терміном навчання) або на другий (третій) курс (з нормативним терміном навчання) на вакантні місця для здобуття ступеня бакалавра, фахові вступні випробування, конкурсний відбір та зарахування проводяться в такі строки:

Етапи вступної кампанії Денна та заочна форми навчання
Початок прийому заяв та документів від вступників 13 липня 2020 року
Закінчення прийому заяв та документів о 18.00 годині 22 липня 2020 року
Строки проведення фахових вступних випробувань з 23 липня по 30 липня 2020 року
Оприлюднення рейтингового списку вступників із зазначенням рекомендованих до зарахування на місця державного замовлення не пізніше 12.00 години 31 липня 2020 року
Терміни зарахування вступників за кошти державного або місцевого бюджету (за державним або регіональним замовленням) – 04 серпня 2020 року;

за рахунок цільових пільгових державних кредитів, за кошти фізичних та/або юридичних осіб – не пізніше 30 вересня 2020 року

Догори