Етапи вступної кампанії (бакалавр)

Реєстрація електронних кабінетів вступників, прийом заяв і документів від вступників на денну та заочну  форми здобуття вищої освіти на основі повної загальної середньої освіти, вступні випробування, конкурсний відбір та зарахування їх для здобуття ступеня бакалавра проводяться в такі строки:

Етапи вступної кампанії Денна та заочна форми здобуття освіти
Строки реєстрації для участі у вступних іспитах та творчих конкурсах на місця державного та регіонального замовлення з 20 червня до початку останнього потоку проведення вступних іспитів,

творчих конкурсів

Початок реєстрації електронних кабінетів вступників, завантаження необхідних документів  з 01 липня  2022 року
Строки проведення творчих конкурсів для вступників на місця державного та регіонального замовлень з 01 липня по 18 липня 2022 року
Строки проведення  додаткової сесії творчих конкурсів для вступників, які вступають на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб з 09 серпня  по 16 серпня

2022 року

Початок прийому заяв та документів, передбачених розділом

VІ цих Правил прийому

29 липня 2022 року
Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які  вступають на основі індивідуальної усної співбесіди, творчих конкурсів о 18.00 годині

08 серпня 2022 року

Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які вступають за результатами національного мультипредметного теста, а також творчих конкурсів, складених з 01 по 18 липня о 18.00 годині

23 серпня 2022 року

Строки проведення індивідуальних усних співбесід з 09 серпня по 16 серпня 2022 року
Оприлюднення списків осіб, рекомендованих до зарахування за результатами позитивної оцінки індивідуальної усної співбесіди  з повідомленням про отримання чи неотримання ними права здобувати вищу освіту за кошти державного або місцевого бюджету (за державним або регіональним замовленням) не пізніше 12.00 години

17 серпня 2022 року

Строк виконання вступниками, які  отримали рекомендації до зарахування за результатами індивідуальної усної співбесіди, вимог до зарахування на місця державного замовлення та подання ними письмової заяви про виключення заяв на інші місця державного замовлення до 10.00 години

20 серпня 2022 року

Зарахування вступників, які вступають за результатами індивідуальної усної співбесіди за державним замовленням до 15.00 години

22 серпня 2022 року

Виключення заяв зарахованих осіб за результатами індивідуальної усної співбесіди на інші місця державного замовлення впродовж 22 серпня

2022 року

Оприлюднення списків осіб, рекомендованих до зарахування за квотою-2, з повідомленням про отримання чи неотримання ними права здобувати вищу освіту за кошти державного або місцевого бюджету (за державним або регіональним замовленням) основний етап –

не пізніше 12.00 години

17 серпня 2022 року

завершальний етап –

не пізніше 12.00 години

29 вересня 2022 року

Строк виконання вступниками, які  отримали рекомендації до зарахування за квотою-2, вимог до зарахування на місця державного замовлення та подання ними письмової заяви про виключення заяв на інші місця державного замовлення основний етап –

до 10.00 години

20 серпня 2022 року

завершальний етап –

до 10.00 години

30 вересня 2022 року

Зарахування вступників, які вступають за квотою-2 за державним замовленням основний етап –

не пізніше 15.00 години

22 серпня 2022 року

Виключення заяв зарахованих осіб за квотою-2 на інші місця державного замовлення основний етап –

впродовж 22 серпня

2022 року

Переведення на вакантні місця державного, регіонального замовлення осіб, які зараховані на навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб на основі повної загальної середньої освіти за квотою-2 завершальний етап –

не пізніше 15.00 години

30 вересня 2022 року

Формування рейтингових списків вступників, надання рекомендацій до зарахування та оприлюднення списку рекомендованих з повідомленням про отримання чи неотримання ними права здобувати вищу освіту за кошти державного або місцевого бюджету (за державним або регіональним замовленням) не пізніше

29 серпня 2022 року

Строк виконання вступниками, які отримали рекомендації, вимог до зарахування на місця державного або регіонального замовлення до 18.00 години

02 вересня 2022 року

Надання рекомендацій до зарахування  та оприлюднення списку рекомендованих для вступників, які вступають на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб на відкриті та фіксовані конкурсні пропозиції не раніше 18.00 години

02 вересня 2022 року

Терміни зарахування вступників за кошти державного або місцевого бюджету (за державним або регіональним замовленням) 05 вересня 2022 року
Терміни зарахування вступників за кошти фізичних та/або юридичних осіб не пізніше

30 вересня 2022 року

Переведення на вакантні місця державного, регіонального замовлення осіб, які зараховані на навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб на основі повної загальної середньої освіти (відповідно до цих Правил прийому) не пізніше ніж

19 вересня 2022 року

Закінчення реєстрації та роботи електронних кабінетів вступників 31 жовтня 2022 року

 

Догори