Етапи вступної кампанії (бакалавр)

Для вступу на навчання для здобуття ступеня бакалавра на основі ПЗСО та НРК5:

Етапи вступної кампанії Денна та заочна форми здобуття освіти
Перший етап Другий етап Третій етап
Реєстрація заяв на участь у співбесідах та творчих конкурсах для вступу  на місця державного або регіонального замовлення з 03 липня

до 18.00 години

10 липня

Реєстрація заяв на участь у співбесідах та творчих конкурсах для вступу виключно на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб з 03 липня

до 18.00 години

25 липня

з 04 вересня

до 17.00 години

16 вересня

з 02 жовтня

до 17.00 години 15 жовтня

Строки проведення співбесід та творчих конкурсів для вступу за всіма джерелами фінансування з 08 липня по

19 липня

Строки проведення співбесід та творчих конкурсів для вступу виключно на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб з 08 липня по

31 липня

17 вересня 16 жовтня
Реєстрація заяв вступників з 19 липня

до 18.00 години

31 липня

з 18 вересня

до 17.00 години

23 вересня

з 17 жовтня

до 17.00 години

24 жовтня

Формування рейтингових списків вступників, надання рекомендацій до зарахування та оприлюднення списку рекомендованих з повідомленням про отримання чи неотримання ними права здобувати вищу освіту за державним або регіональним замовленням не пізніше

05 серпня

Строк виконання вступниками, які  отримали рекомендації до зарахування вимог до зарахування на місця державного або  регіонального замовлення до 18.00 години

08 серпня

Надання рекомендацій до зарахування  та оприлюднення списку рекомендованих для вступників, які вступають на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб на відкриті та фіксовані конкурсні пропозиції не раніше

09 серпня

не раніше

24 вересня

не раніше

25  жовтня

Зарахування вступників за державним або регіональним замовленням не пізніше

10 серпня

Зарахування вступників за кошти фізичних та/або юридичних осіб не пізніше

ніж 30 серпня

не пізніше

ніж 30 вересня

не пізніше

ніж 31 жовтня

Переведення на вакантні місця державного, регіонального замовлення осіб, які зараховані на навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб не пізніше

17 серпня

Прийом заяв і документів від осіб, які проживають на територіях, де неможливо забезпечити виконання стандартів освіти України та/або стабільний освітній процес та вступають на навчання для здобуття освітнього ступеня бакалавра на основі ПЗСО, вступні випробування, конкурсний відбір та їх зарахування проводяться в такі строки:

Етапи вступної кампанії Перший етап Другий етап
Реєстрація заяв на участь у співбесідах та творчих конкурсах для вступу  на місця державного та регіонального замовлення з 03 липня

до 18.00 години 10 липня

з 14 серпня

до 18.00 години 24 вересня

Реєстрація заяв на участь у співбесідах та творчих конкурсах для вступу виключно на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб з 03 липня

до 18.00 години 25 липня

з 14 серпня

до 18.00 години 24 вересня

Строки проведення співбесід та творчих конкурсів в Освітніх центрах «Крим-Україна» та «Донбас-Україна» за всіма джерелами фінансування з 08 липня по 19 липня
Строки проведення співбесід та творчих конкурсів для вступу виключно на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб з 08 липня по 31 липня 25 вересня
Прийом заяв, документів та заповнення освітньої декларації в Освітніх центрах «Крим-Україна» та «Донбас-Україна» з 19 липня

до 18.00 години 31 липня

з 02 вересня

до 18.00 години 24 вересня

Оприлюднення списків заявників, рекомендованих до зарахування за квотою-2, з повідомленням про отримання чи неотримання ними права здобувати вищу освіту за державним або регіональним замовленням не пізніше 05 серпня 26 вересня
Строк виконання вступниками, які  отримали рекомендації до зарахування за квотою-2, вимог до зарахування на місця державного або  регіонального замовлення до 18.00 години

08 серпня

до 18.00 години

27 вересня

Зарахування вступників за державним або регіональним замовленням, які вступають за квотою-2 не пізніше 10 серпня  не пізніше 30 вересня

 

 

Прокрутка вгору