Етапи вступної кампанії (бакалавр)

Прийом заяв і документів від вступників на денну та заочну  форми здобуття освіти на основі повної загальної середньої освіти, вступні випробування, конкурсний відбір та зарахування їх для здобуття ступеня бакалавра проводяться в такі строки:

Етапи вступної кампанії Денна форма

здобуття освіти

Заочна форма здобуття освіти
Строки прийому заяв та документів для участі у вступних іспитах та творчому конкурсі на місця державного та регіонального замовлення з 17 липня до початку останнього потоку проведення вступних іспитів,

творчого конкурсу

з 17 липня до початку останнього потоку проведення вступних іспитів,

творчого конкурсу

Початок реєстрації електронних кабінетів вступників, завантаження необхідних документів  з 01 серпня  2020 року з 01 серпня  2020 року
Строки проведення вступних іспитів та творчих конкурсів для вступників на місця державного та регіонального замовлень з 01 серпня по 12 серпня 2020 року з 01 серпня по 12 серпня 2020 року
Початок прийому заяв та документів, передбачених розділом VІ цих Правил прийому 13 серпня 2020 року 13 серпня 2020 року
Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які  вступають на основі співбесіди, вступних іспитів, творчих конкурсів о 18.00 годині

16 серпня 2020 року

о 18.00 годині

16 серпня 2020 року

Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які вступають за результатами зовнішнього незалежного оцінювання, іспитів, творчих конкурсів, складених з 01 по 12 серпня, на місця державного та регіонального замовлень о 18.00 годині

22 серпня 2020 року

о 18.00 годині

22 серпня 2020 року

Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які вступають за результатами зовнішнього незалежного оцінювання, іспитів, творчих конкурсів, складених з 01 по 12 серпня, на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб о 18.00 годині

22 серпня 2020 року

о 18.00 годині

05 вересня 2020 року

Строки проведення співбесід з 16 серпня по 18 серпня 2020 року з 16 серпня по 18 серпня 2020 року
Строки проведення  додаткової сесії іспитів, творчих конкурсів для вступників, які вступають на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб з 13 серпня по 22 серпня 2020 року з 13 серпня по 22 серпня 2020 року
Оприлюднення списків осіб, рекомендованих до зарахування за результатами співбесіди, з повідомленням про отримання чи неотримання ними права здобувати вищу освіту за кошти державного або регіонального бюджету (за державним або регіональним замовленням) не пізніше 12.00 години

20 серпня 2020 року

не пізніше 12.00 години

20 серпня 2020 року

Строк виконання вступниками, які  отримали рекомендації до зарахування за результатами співбесіди,  вимог до зарахування на місця державного замовлення та подання ними письмової заяви про виключення заяв на інші місця державного замовлення до 10.00 години

22 серпня 2020 року

до 10.00 години

22 серпня 2020 року

Зарахування вступників, які вступають за результатами співбесіди за державним замовленням до 15.00 години

22 серпня 2020 року

до 15.00 години

22 серпня 2020 року

Виключення заяв зарахованих осіб, за результатами співбесіди на інші місця державного замовлення впродовж 22 серпня

2020 року

впродовж 22 серпня 2020 року
Формування рейтингових списків вступників, які вступають на основі результатів зовнішнього незалежного оцінювання, творчих конкурсів та вступних іспитів (у тому числі, за квотою-1), надання рекомендацій до зарахування та оприлюднення списку рекомендованих з повідомленням про отримання чи неотримання ними права здобувати вищу освіту за кошти державного або місцевого бюджету (за державним або регіональним замовленням) не пізніше 12.00 години

27 серпня 2020 року

не пізніше 12.00 години

27 серпня 2020 року

Строк виконання вступниками, які отримали рекомендації, вимог до зарахування на місця державного або регіонального замовлення до 18.00 години

31 серпня 2020 року

до 18.00 години

31 серпня 2020 року

Терміни зарахування вступників за кошти державного або місцевого бюджету (за державним або регіональним замовленням) 05 вересня 2020 року 05 вересня 2020 року
Надання рекомендацій до зарахування  та оприлюднення списку рекомендованих для вступників, які вступають на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб на відкриті та фіксовані (закриті) конкурсні пропозиції не раніше 06 вересня 2020 року не раніше 06 вересня 2020 року
Терміни зарахування вступників за рахунок цільових пільгових державних кредитів, за кошти фізичних та/або юридичних осіб не пізніше

30 вересня 2020 року

не пізніше

20 вересня 2020 року

Переведення на вакантні місця державного, регіонального замовлення та на місця за рахунок цільових пільгових державних кредитів осіб, які зараховані на навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб на основі повної загальної середньої освіти (відповідно до цих Правил прийому) не пізніше ніж

15 вересня 2020 року

не пізніше ніж

15 вересня 2020 року

Закінчення реєстрації та роботи електронних кабінетів вступників 30 вересня 2020 року 30 вересня 2020 року

 

Догори