Спеціальності (PhD)

Провадження освітньої діяльності в К-ПНУ за ступенем доктор філософії здійснюється відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 04 липня 2016 р. № 771 та «Порядку підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у закладах вищої освіти (наукових установах)», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23 березня 2016 р. № 261 з таких спеціальностей:

Галузь знань Код та назва спеціальності Освітньо-наукова програма
01 Освіта/Педагогіка 011 Освітні, педагогічні науки Освітні, педагогічні науки
01 Освіта/Педагогіка 016 Спеціальна освіта Спеціальна освіта
03 Гуманітарні науки 032 Історія та археологія Історія та археологія
03 Гуманітарні науки 035 Філологія Філологія
05 Політологія 052 Політологія Політологія
09 Біологія 091 Біологія Біологія
Догори