Спеціальності (PhD)

Провадження освітньої діяльності в К-ПНУ за ступенем доктор філософії здійснюється відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 04 липня 2016 р. № 771 та Порядку підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у закладах вищої освіти (наукових установах), затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23 березня 2016 р. № 261 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 19 травня 2023 р. № 502) з таких спеціальностей:

Галузь знань Код та назва спеціальності Освітньо-наукова програма
01 Освіта/Педагогіка 011 Освітні, педагогічні науки Освітні, педагогічні науки
01 Освіта/Педагогіка 014 Середня освіта (Фізична культура) Середня освіта (Фізична культура)
01 Освіта/Педагогіка 016 Спеціальна освіта Спеціальна освіта
03 Гуманітарні науки 032 Історія та археологія Історія та археологія
03 Гуманітарні науки 035 Філологія Філологія
05 Соціальні та поведінкові науки 052 Політологія Політологія
05 Соціальні та поведінкові науки 053 Психологія Психологія
09 Біологія 091 Біологія та біохімія Біологія

 

Прокрутка вгору