Державне замовлення 2021

Обсяги доведені Міністерством освіти і науки України

БАКАЛАВР на основі ПЗСО

Плановий розподіл обсягу державного замовлення 2021 між базами вступу

Максимальні обсяги та кваліфікаційний мінімум державного замовлення на прийом у 2021 році (кількість місць державного замовлення з спеціальностей (спеціалізацій), з яких проводяться широкі конкурси вступників на основі повної загальної середньої освіти у межах ВНЗ у сфері управління МОН України (відкриті конкурсні пропозиції)

БАКАЛАВР на основі ОКР МОЛОДШОГО СПЕЦІАЛІСТА

Обсяг державного замовлення на підготовку здобувачів вищої освіти ОС Бакалавра на онові ОКР молодшого спеціаліста у 2021 році

МАГІСТР на основі БАКАЛАВРА

Обсяг державного замовлення на підготовку здобувачів вищої освіти ОС Магістра на онові ОС Бакалавра у 2021 році

 

ДОКТОР ФІЛОСОФІЇ

Обсяг державного замовлення на підготовку здобувачів вищої освіти у 2021 році 

 

Догори