Державне замовлення 2024

Обсяги доведені Міністерством освіти і науки України

Максимальні обсяги та кваліфікаційний мінімум державного замовлення на прийом у 2024 році (кількість місць державного замовлення з спеціальностей (спеціалізацій), з яких проводяться широкі конкурси вступників у межах ВНЗ у сфері управління МОН України (відкриті конкурсні пропозиції)

БАКАЛАВР 

Обсяг державного замовлення за ОС бакалавр по структурі широких конкурсів

Розподіл фіксованого обсягу прийому за державним замовленням за освітнім ступенем бакалавра на основі повної загальної середньої освіти за спеціальностями та спеціалізаціями згідно пункту 6 розділу IV Порядку прийому на навчання для здобуття вищої освіти в 2024 році (фіксовані конкурсні пропозиції):

Додаток  1.1: 017 Фізична культура і спорт, 023 Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація

Додаток 1.2: 014.028 Середня освіта (Польська мова і література), 016.02 Спеціальна освіта (Корекційна психопедагогіка)

МАГІСТР на основі БАКАЛАВРА

Обсяг державного замовлення на підготовку здобувачів вищої освіти ОС Магістра на онові ОС Бакалавра у 2023 році 

ДОКТОР ФІЛОСОФІЇ

Обсяг державного замовлення на підготовку науково-педагогічних кадрів у 2023 році

 

Прокрутка вгору