Державне замовлення 2022

Обсяги доведені Міністерством освіти і науки України

БАКАЛАВР на основі ПЗСО

Плановий розподіл обсягу державного замовлення 2022 між базами вступу

Максимальні обсяги та кваліфікаційний мінімум державного замовлення на прийом у 2022 році (кількість місць державного замовлення з спеціальностей (спеціалізацій), з яких проводяться широкі конкурси вступників у межах ВНЗ у сфері управління МОН України (відкриті конкурсні пропозиції)

Розподіл фіксованого обсягу прийому за державним замовленням за освітнім ступенем бакалавра на основі повної загальної середньої освіти за спеціальностями та спеціалізаціями згідно пункту 5 розділу IV Порядку прийому на навчання для здобуття вищої освіти в 2022 році (фіксовані конкурсні пропозиції):

Додаток 2.1: 014.028 Середня освіта (Польська мова і література), 016.02 Спеціальна освіта (Олігофренопедагогіка)

Додаток  2.2: 017 Фізична культура і спорт, 023 Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація

БАКАЛАВР на основі ОКР МОЛОДШОГО СПЕЦІАЛІСТА

Обсяг державного замовлення на підготовку здобувачів вищої освіти ОС Бакалавра на онові ОКР молодшого спеціаліста у 2022 році

МАГІСТР на основі БАКАЛАВРА

Обсяг державного замовлення на підготовку здобувачів вищої освіти ОС Магістра на онові ОС Бакалавра у 2022 році (очікується розподіл на наступній Конкурсній Комісії МОН)

ДОКТОР ФІЛОСОФІЇ

Обсяг державного замовлення на підготовку науково-педагогічних кадрів у 2022 році

ДОКТОР НАУК

Обсяг державного замовлення на підготовку науково-педагогічних кадрів у 2022 році 

Догори