Етапи вступної кампанії (перепідготовка бакалаврів)

Строки прийому заяв і документів від осіб, які здобули раніше такий самий або вищий ступінь (рівень) вищої освіти або здобувають його не менше одного року та виконують у повному обсязі індивідуальний навчальний план та    вступають на другий курс (з нормативним терміном навчання) у межах вакантних місць ліцензованого обсягу для здобуття ступеня бакалавра за іншою спеціальністю (напрямом підготовки), конкурсного відбору та зарахування:

Етапи вступної кампанії Денна та заочна форми здобуття освіти
Реєстрація електронних кабінетів вступників, завантаження необхідних документів   01 серпня  2022 року
Початок прийому заяв і документів 01 серпня 2022 року
Закінчення прийому заяв і документів о 18.00 годині 15 серпня 2022 року
Строки проведення вступних випробувань з 16 по 18 серпня  2022 року
Термін оприлюднення рейтингового

списку вступників за кошти фізичних та/або юридичних осіб

не пізніше 19 серпня 2022 року
Строк виконання вступниками вимог до зарахування до 18.00 години

25 серпня 2022 року

Терміни зарахування вступників за кошти фізичних та/або юридичних осіб не пізніше 30 вересня 2022 року
Закінчення реєстрації та роботи електронних кабінетів вступників 31 жовтня 2022 року

 

Догори