Реєстрація електронного кабінету

Особистий електронний кабінет вступника – веб-сторінка, за допомогою якої вступник подає електронну заяву до Університету та контролює її статус

Початок реєстрації електронних кабінетів: 1 липня 2019 року.

Адреса реєстрації електронного кабінету: http://ez.osvitavsim.org.ua.

Під час реєстрації вступник зазначає такі дані:

  • адресу електронної пошти, до якої має доступ. Вказана адреса буде логіном для входу до особистого електронного кабінета;
  • пароль для входу до особистого електронного кабінету;
  • номер, пін-код та рік отримання сертифіката зовнішнього незалежного оцінювання;
  • серію та номер атестата про повну загальну середню освіту;
  • середній бал додатка до вказаного атестата, обчислений за 12-бальною шкалою з округленням до десятих частин бала і розрахований як середнє арифметичне річних оцінок з предметів інваріантної складової навчального плану, виставлених у додатку до атестата, та оцінок, отриманих за державну підсумкову атестацію. Предмети, з яких зроблено запис «звільнений(а)», у загальну кількість не враховуються. Середній бал, введений в особистому електронному кабінеті з помилкою, вступник може виправити самостійно до подання першої заяви.

Строк для активації вступником особистого електронного кабінету – одна доба з моменту отримання відповідного повідомлення.

Крім того, вступник завантажує скановану копію (фотокопію):

  • додатка до документа про повну загальну середню освіту;
  • кольорової фотокартки розміром 3 х 4 см, що буде подаватись до Університету;
  • якщо вступник претендує на врахування у конкурсному балі сільського коефіцієнта згідно з вимогами, зазначеними у пункті 8 розділу VІI Умов прийому, – довідки про реєстрацію місця проживання особи (додаток 13 до Правил реєстрації місця проживання та Порядку передачі органами реєстрації інформації до Єдиного державного демографічного реєстру, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 02 березня 2016 року № 207)

Для можливості оперативного зв’язку  вступник в особистому електронному кабінеті вносить до Єдиної бази, номери телефонів (домашній та/або мобільний) із зазначенням телефонних кодів.

Електронний кабінет вступника -2018

Завантажити (PDF, 2.06MB)

Перед подачею заяви на вступ рекомендуємо ще раз ознайомитись з Додатком 3 до Правил прийому до Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка в 2019 році.

Порядок подання та розгляду заяв в електронній формі на участь у конкурсному відборі до Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка в 2019 році

У Приймальній комісії працює Консультаційний центр для надання допомоги вступникам при реєстрації електронних кабінетів та поданні заяв в електронній формі:

(03849) 3-06-01; (093) 025 10 04; (098) 223 72 87