Реєстрація електронного кабінету

Особистий електронний кабінет вступника – веб-сторінка, за допомогою якої вступник подає електронну заяву до Університету та контролює її статус

Початок реєстрації електронних кабінетів: 29 червня 2017 року.

Адреса реєстрації електронного кабінету: http://ez.osvitavsim.org.ua.

Під час реєстрації вступник зазначає такі дані:

  • адресу електронної пошти, до якої має доступ;
  • номер, пін-код та рік отримання сертифіката (ів) зовнішнього незалежного оцінювання;
  • серію та номер атестата про повну загальну середню освіту;
  • середній бал додатка до вказаного атестата, обчислений за 12-бальною шкалою з округленням до десятих частин бала і розрахований як середнє арифметичне річних оцінок з предметів інваріантної складової навчального плану, виставлених у додатку до атестата, та оцінок, отриманих за державну підсумкову атестацію. Предмети, з яких зроблено запис “звільнений (а)”, у загальну кількість не враховуються.

Крім того, вступник завантажує скановану копію (фотокопію) додатка до документа про повну загальну середню освіту та кольорової фотокартки розміром 3 х 4 см, що буде подаватись до Університету.

В особистому електронному кабінеті вступник вносить до Єдиної бази такі дані про себе:

  • стать,
  • громадянство,
  • номери телефонів (домашній та/або мобільний) із зазначенням телефонних кодів.

Електронний кабінет вступника -2017

Завантажити (PDF, 777KB)

Перед подачею заяви на вступ рекомендуємо ще раз ознайомитись з Додатком 2 до Правил прийому до Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка та скористатись помічником абітурієнта для обрання спеціальності (освітньої програми) за результатами ЗНО і обрахунку мінімального значення конкурсного бала.

Порядок подання та розгляду заяв в електронній формі на участь у конкурсному відборі до Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка в 2017 році

У Приймальній комісії працює Консультаційний центр для надання допомоги вступникам при реєстрації електронних кабінетів та поданні заяв в електронній формі:

(03849) 3-06-01; (093) 025 10 04; (098) 223 72 87