Етапи вступної кампанії

Прийом заяв і документів від осіб, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста і вступають на перший курс (зі скороченим терміном навчання) або на другий (третій) курс (з нормативним терміном навчання) на вакантні місця для здобуття ступеня бакалавра, фахові вступні випробування, конкурсний відбір та зарахування проводяться в такі строки:

Етапи вступної кампанії Денна та заочна форми навчання
Початок прийому заяв і документів від вступників 12 липня 2018 року
Закінчення прийому заяв і документів о 18.00 годині

24 липня 2018 року

Строки проведення фахових вступних випробувань з 25 липня по 31 липня 2018 року
Оприлюднення рейтингового списку вступників із зазначенням рекомендованих до зарахування на місця державного замовлення не пізніше

12.00 години 01 серпня 2018 року

Терміни зарахування вступників за державним замовленням –

04 серпня 2018 року;

за кошти фізичних та юридичних осіб –

не пізніше 30 вересня 2018 року