Етапи вступної кампанії

Прийом заяв і документів у паперовій або електронній формі від вступників на денну та заочну  форми навчання на основі повної загальної середньої освіти, вступні випробування, конкурсний відбір та зарахування їх для здобуття ступеня бакалавра проводяться в такі строки:

Етапи вступної кампанії Денна

форма навчання

Заочна

 форма навчання

Початок реєстрації електронних кабінетів вступників, завантаження додатків до документів про повну загальну середню освіту 29 червня 2017 року
Закінчення реєстрації електронних кабінетів вступників, завантаження додатків до документів про повну загальну середню освіту до 18.00 години

25 липня 2017 року

Початок прийому заяв і документів, передбачених розділом ІV Правил прийому 12 липня 2017 року
Закінчення прийому заяв і документів від осіб, які  вступають на основі співбесіди, вступних іспитів та/або  проходять  творчий конкурс о 18.00 годині

20 липня 2017 року

Закінчення прийому заяв і документів від осіб, які вступають тільки на основі сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання о 18.00 годині

26 липня 2017 року

Строки проведення співбесід з 21 липня по 23 липня

2017 року

Строки проведення вступних іспитів з 21 липня по 26 липня

2017 року

Строки проведення  творчих конкурсів з 17 липня по 26 липня

2017 року

Оприлюднення списку осіб, рекомендованих до зарахування за результатами співбесіди з повідомленням про отримання чи неотримання ними права здобувати вищу освіту за державним або регіональним замовленням  

не пізніше 12.00 години

24 липня 2017 року

Строк виконання вступниками, які  рекомендовані до зарахування за результатами співбесіди,  вимог до зарахування на місця державного замовлення та подання ними письмової заяви про виключення з конкурсу на інші місця державного замовлення до 18.00 години

25 липня 2017 року

Оприлюднення рейтингового списку осіб, які вступають на основі сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання, творчих конкурсів та вступних іспитів (у тому числі, за квотами-1 та квотами-3) із зазначенням рекомендованих до зарахування з повідомленням про отримання чи неотримання ними права здобувати вищу освіту за державним або регіональним замовленням не пізніше 12.00 години

01 серпня 2017 року

Строк виконання вступниками, які вступають на основі сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання, творчих конкурсів та вступних іспитів (у тому числі, за квотами-1 та квотами-3) і отримали рекомендацію, вимог до зарахування на місця державного або регіонального замовлення до 12.00 години

05 серпня 2017 року

Терміни зарахування вступників за результатами співбесіди за державним замовленням не пізніше 12.00 години

26 липня 2017 року

Виключення осіб, зарахованих за результатами співбесіди з конкурсу на інші місця державного замовлення Впродовж 26 липня 2017 року
Терміни зарахування вступників за державним або регіональним замовленням  – не пізніше 12.00 години

07 серпня 2017 року;

за рахунок цільових пільгових державних кредитів,

за кошти фізичних та юридичних осіб –

не пізніше 10 серпня 2017 року,

на вакантні місця ліцензованого обсягу не пізніше 30 вересня 2017 року

Строки переведення на вакантні місця державного, регіонального замовлення за рахунок цільових пільгових державних кредитів осіб, які зараховані на навчання за кошти фізичних або юридичних осіб на основі повної загальної середньої освіти не пізніше

18 серпня 2017 року