Етапи вступної кампанії

Прийом заяв і документів від вступників на денну та заочну  форми навчання на основі повної загальної середньої освіти, вступні випробування, конкурсний відбір та зарахування їх для здобуття ступеня бакалавра проводяться в такі строки:

Етапи вступної кампанії Денна та заочна форми навчання
Початок реєстрації електронних кабінетів вступників, завантаження необхідних документів 02 липня 2018 року
Закінчення реєстрації електронних кабінетів вступників, завантаження необхідних документів до 18.00 години

25 липня 2018 року

Початок прийому заяв і документів, передбачених розділом VІ Правил прийому 12 липня 2018 року
Закінчення прийому заяв і документів від осіб, які  вступають на основі співбесіди, вступних іспитів або    творчих конкурсів о 18.00 годині

20 липня 2018 року

Закінчення прийому заяв і документів від осіб, які вступають тільки на основі сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання о 18.00 годині

26 липня 2018 року

Строки проведення творчих заліків для спеціальностей 014.11 Середня освіта (Фізична культура), 014.12 Середня освіта (Образотворче мистецтво), 014.13 Середня освіта (Музичне мистецтво) з 01 лютого по 20 липня 2018 року
Строки проведення співбесід з 21 липня по 23 липня

2018 року

Строки проведення вступних іспитів з 21 липня по 26 липня

2018 року

Строки проведення  творчих конкурсів для спеціальностей 017 Фізична культура і спорт, 023 Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація з 14 липня по 26 липня

2018 року

Оприлюднення списку осіб, рекомендованих до зарахування за результатами співбесіди, з повідомленням про отримання чи неотримання ними права здобувати вищу освіту за державним або регіональним замовленням  

не пізніше 12.00 години

24 липня 2018 року

Строк виконання вступниками, які  рекомендовані до зарахування за результатами співбесіди,  вимог до зарахування на місця державного замовлення та подання ними письмової заяви про анулювання заяв на інші місця державного замовлення до 18.00 години

25 липня 2018 року

Формування рейтингового списку осіб, які вступають на основі сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання, творчих конкурсів та вступних іспитів (у тому числі, за квотою-1) із зазначенням рекомендованих до зарахування з повідомленням про отримання чи неотримання ними права здобувати вищу освіту за державним або регіональним замовленням не пізніше 01 серпня 2018 року
Строк виконання вступниками, які вступають на основі сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання, творчих конкурсів та вступних іспитів (у тому числі, за квотою-1) і отримали рекомендацію, вимог до зарахування на місця державного або регіонального замовлення до 18.00 години

06 серпня 2018 року

Терміни зарахування вступників за результатами співбесіди за державним замовленням не пізніше 12.00 години

26 липня 2018 року

Анулювання заяв від осіб, зарахованих за результатами співбесіди на інші місця державного замовлення впродовж 26 липня 2018 року
Терміни зарахування вступників за державним або регіональним замовленням  – не пізніше 12.00 години

07 серпня 2018 року;

за рахунок цільових пільгових державних кредитів, за кошти фізичних та юридичних осіб – не пізніше 30 вересня 2018 року

Переведення на вакантні місця державного, регіонального замовлення та на місця за рахунок цільових пільгових державних кредитів осіб, які зараховані на навчання за кошти фізичних або юридичних осіб на основі повної загальної середньої освіти не пізніше

18 серпня 2018 року