Етапи вступної кампанії магістр

Строки прийому заяв та документів від осіб, які на основі здобутого ступеня вищої освіти або освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста вступають на навчання для здобуття ступеня магістра, фахові вступні випробування, конкурсний відбір та зарахування для спеціальностей  галузі знань 01 «Освіта/Педагогіка»:

Етапи вступної кампанії Денна та заочна форма здобуття освіти
Початок прийому заяв та документів 05 серпня 2020 року
Закінчення прийому заяв та документів о 18.00 годині

31 серпня  2020 року

Строки проведення фахових вступних випробувань з 01 вересня по 07 вересня

2020 року

Строки оголошення результатів фахових вступних випробувань не пізніше 12.00 години наступного дня після проведення фахових вступних випробувань
Термін оприлюднення рейтингового списку вступників із зазначенням рекомендованих до зарахування на місця державного замовлення не пізніше 08 вересня 2020 року
Строк виконання вступниками, які отримали рекомендації, вимог до зарахування на місця державного або регіонального замовлення до 18.00 години

10 вересня 2020 року

Терміни зарахування вступників за державним замовленням –

11 вересня 2020 року;

за рахунок цільових пільгових державних кредитів, за кошти фізичних

та/або юридичних осіб –

не пізніше 30 вересня 2020 року

Додатковий прийом заяв та документів на навчання за кошти фізичних та юридичних осіб на основі здобутого ступеня  магістра (освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста) з 16 вересня по 22 вересня 2020 року
Строки проведення фахових вступних випробувань для вступників на основі здобутого ступеня магістра (освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста) з 23 вересня по 25 вересня  2020 року
Оприлюднення рейтингового списку вступників 26 вересня 2020 року
Терміни зарахування вступників на основі здобутого ступеня магістра (освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста) за кошти фізичних та/або юридичних осіб  – не пізніше 30 вересня 2020 року
Догори