Етапи вступної кампанії магістр

Строки прийому заяв та документів від осіб, які на основі здобутого ступеня вищої освіти або освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста вступають на навчання для здобуття ступеня магістра, фахові вступні випробування, конкурсний відбір та зарахування для спеціальностей  галузі знань 01 «Освіта/Педагогіка»:

Етапи вступної кампанії Денна та заочна форма здобуття освіти
Початок прийому заяв та документів 05 липня 2020 року
Закінчення прийому заяв та документів о 18.00 годині 30 липня  2020 року
Строки проведення фахових вступних випробувань з 31 липня по 09 серпня 2020 року
Строки оголошення результатів фахових вступних випробувань не пізніше 12.00 години наступного дня після проведення фахових вступних випробувань
Термін оприлюднення рейтингового списку вступників із зазначенням рекомендованих до зарахування на місця державного замовлення не пізніше 12.00 години 10 серпня 2020 року
Терміни зарахування вступників за державним замовленням – 14 серпня 2020 року;

за рахунок цільових пільгових державних кредитів, за кошти фізичних та/або юридичних осіб – не пізніше 30 вересня 2020 року

Догори