Результати додаткового фахового іспиту в магістратуру

Розміщено результати додаткових фахових вступних випробувань для вступу на навчання для здобуття ступеня магістра на основі здобутого ступеня (освітньо-кваліфікаційного рівня) вищої освіти за спеціальностями 032 Історія та археологія галузі знань 03 «Гуманітарні науки», 051 Економіка, 052 Політологія, 053 Психологія галузі знань 05 «Соціальні та поведінкові науки», 061 Журналістика галузі знань 06 «Журналістика», 071 Облік і оподаткування, 073 Менеджмент, 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність галузі знань 07 «Управління та адміністрування», 122 Комп’ютерні науки галузі знань 12 «Інформаційні технології», 241 Готельно-ресторанна справа, 242 Туризм галузі знань 24 «Сфера обслуговування».

Результати додаткового фахового іспиту в магістратуру
Догори