Вимоги до зарахування

VІІІ. Реалізація права вступників на обрання місця навчання

1. Особи, які подали заяви в паперовій або в електронній формі та беруть участь у конкурсному відборі на місця державного та регіонального замовлення, після прийняття Приймальною комісією рішення про рекомендування до зарахування відповідно до строку, визначеного в розділі ІV цих Правил прийому або відповідно до нього, зобов’язані виконати вимоги для зарахування на місця державного та регіонального замовлення: подати особисто оригінали документа про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень та додатка до нього, сертифікати зовнішнього незалежного оцінювання та/або інших документів, передбачених Умовами та Правилами прийому, до Приймальної комісії Університету. Подані оригінали документів зберігаються в Університеті протягом усього періоду навчання. Особи, які подали заяви в електронній формі, крім того зобов’язані підписати власну заяву, роздруковану Приймальною комісією.

2. Особи, які в установлені строки, визначені у розділу ІV цих Правил прийому або відповідно до нього, не виконали вимог для зарахування на місця державного або регіонального замовлення, втрачають право в поточному році на зарахування на навчання за державним та регіональним замовленням, крім випадків, визначених у розділах Х та ХІ цих Правил прийому.

3. Особи, які подали заяви в паперовій або в електронній формі та беруть
участь у конкурсному відборі на місця навчання за кошти фізичних, юридичних осіб, після прийняття Приймальною комісією рішення про рекомендування до зарахування відповідно до строку, визначеного в розділі ІV цих Правил прийому або відповідно до нього, зобов’язані виконати вимоги для зарахування на місця навчання за кошти фізичних, юридичних осіб: подати особисто оригінали документа про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень та додатка до нього, військовий квиток або приписного свідоцтва (для військовозобов’язаних), крім передбачених законодавством випадків, сертифікати зовнішнього незалежного оцінювання та/або інших документів, передбачених Умовами та Правилами прийому, до Приймальної
комісії Університету. Подані оригінали документів зберігаються в Університеті протягом усього періоду навчання. У разі зарахування вступника за кількома спеціальностями (напрямами підготовки, спеціалізаціями, освітніми програмами) та формами навчання, подаються копії вищезазначених документів та довідка вищого навчального закладу в якому зберігаються оригінали документів.

Особи, які подали заяви в електронній формі, крім того зобов’язані підписати власну заяву, роздруковану Приймальною комісією.