Етапи вступної кампанії (магістр)

Прийом заяв і документів від осіб, які на основі здобутого ступеня вищої освіти або освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста вступають на навчання для здобуття ступеня магістра, фахові вступні випробування, конкурсний відбір та зарахування проводяться в такі строки:

Етапи вступної кампанії Денна

форма навчання

Заочна

форма навчання

Початок прийому заяв і документів 12 липня 2017 року
Закінчення прийому заяв і документів о 18.00 годині 28 липня 2017 року
Строки проведення фахових вступних випробувань з 31 липня по 06 серпня  2017 року
Строки оголошення результатів фахових вступних випробувань не пізніше 12.00 години наступного дня після проведення фахових вступних випробувань
Термін оприлюднення рейтингового списку вступників із зазначенням рекомендованих до зарахування на місця державного замовлення не пізніше 12.00 години

07 серпня 2017 року

Терміни зарахування вступників за державним замовленням – 11 серпня 2017 року;

за кошти фізичних та юридичних осіб  – не пізніше 21 серпня 2017 року,

на вакантні місця ліцензованого обсягу

не пізніше 30 вересня 2017 року