Етапи вступної кампанії (магістр)

Строки прийому заяв і документів від осіб, які на основі здобутого ступеня вищої освіти або освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста вступають на навчання для здобуття ступеня магістра, єдиний вступний іспит з іноземної мови, фахові вступні випробування, конкурсний відбір для спеціальностей:

  • 032 Історія та археологія галузі знань 03 «Гуманітарні науки»;
  • 051 Економіка, 052 Політологія, 053 Психологія галузі знань 05 «Соціальні та поведінкові науки»;
  • 061 Журналістика галузі знань 06 «Журналістика»;
  • 242 Туризм галузі знань 24 «Сфера обслуговування»
Етапи вступної кампанії Денна та заочна форми навчання
Початок реєстрації вступників для складання єдиного вступного іспиту з іноземної мови* 14 травня 2018 року
Закінчення реєстрації вступників для складання єдиного вступного іспиту з іноземної мови о 18.00 годині 05 червня 2018 року
Початок реєстрації електронних кабінетів вступників 14 травня 2018 року
Закінчення реєстрації електронних кабінетів вступників о 24.00 годині 05 червня 2018 року
Складання додаткових фахових вступних випробувань для вступників, які вступають на основі ступеня вищої освіти (освітньо-кваліфікаційного рівня), здобутого за іншою спеціальністю (напрямом підготовки) з 14 травня по 31 травня  2018 року
Початок прийому заяв і документів 02 липня 2018 року
Закінчення прийому заяв і документів, від осіб, які вступають на основі вступних іспитів 09 липня 2018 року
Закінчення прийому заяв і документів, від осіб, які вступають на основі результатів  єдиного вступного іспиту та фахового вступного випробування 26 липня 2018 року
Проведення основної сесії єдиного  вступного іспиту з іноземної мови 11 липня 2018 року
Проведення додаткової сесії єдиного вступного іспиту з іноземної мови визначається Українським центром

оцінювання якості освіти

Строки проведення фахових вступних випробувань з 02 липня по 29 липня  2018 року
Оприлюднення рейтингового списку вступників із зазначенням рекомендованих  до зарахування на місця державного замовлення до 13 серпня 2018 року
Строк виконання вступниками вимог до зарахування на місця державного замовлення до 18.00 години

18 серпня 2018 року

Терміни зарахування вступників за державним замовленням –  не пізніше

12.00 години

20 серпня 2018 року;

за кошти фізичних та/або юридичних осіб  –

не пізніше 30 вересня 2018 року

Початок додаткового прийому заяв і документів на навчання за кошти фізичних та юридичних осіб 03 вересня 2018 року
Закінчення додаткового прийому заяв і документів на навчання за кошти фізичних та юридичних осіб 17 вересня 2018 року
Строки проведення фахових вступних випробувань з 18 вересня по 24 вересня  2018 року
Оприлюднення рейтингового списку вступників до 25 вересня 2018 року
Терміни зарахування вступників за кошти фізичних та/або юридичних осіб  – не пізніше 28 вересня 2018 року

*Порядок реєстрації вступників для складання єдиного вступного іспиту з іноземної мови, порядок його організації та проведення визначається Міністерством освіти і науки України.