Документи для вступу

До заяви, поданої в паперовій формі, вступник додає:

  • копію документа, що посвідчує особу;
  • документ державного зразка про раніше здобутий освітній ступінь (освітньо-кваліфікаційний рівень), на основі якого здійснюється вступ, і додатка до нього;
  • чотири кольорові фотокартки розміром 3 х 4 см.

У заяві в паперовій формі передбачається згода вступника на обробку персональних даних.

Інші копії документів подаються вступником, якщо це викликано особливими умовами вступу на відповідні конкурсні пропозиції, установлені законодавством, у строки, визначені для прийому документів.

Особи, які здобули ступінь бакалавра і вступають для здобуття ступеня магістра, додають документ державного зразка про раніше здобутий ступінь бакалавра, на основі якого здійснюється вступ.

Особи, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста і вступають для здобуття ступеня магістра додають документ державного зразка про раніше здобутий освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста, на основі якого здійснюється вступ. У разі наявності у вступника базової та повної вищої освіти додаються диплом бакалавра та диплом спеціаліста на основі яких здійснюється вступ.