Етапи вступної кампанії

Строки прийому заяв і документів від осіб, які не менше одного року здобувають ступінь вищої освіти та виконують у повному обсязі індивідуальний навчальний план або які на основі здобутого ступеня вищої освіти, освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста  та вступають на другий (третій) курс (з нормативним терміном навчання) у межах вакантних місць ліцензованого обсягу для здобуття ступеня бакалавра за іншою спеціальністю (напрямом підготовки), конкурсного відбору та зарахування:

Етапи вступної кампанії Денна

форма навчання

Заочна

форма навчання

Початок прийому заяв і документів 10 липня 2018 року 10 липня 2018 року
Закінчення прийому заяв і документів о 18.00 годині 15 серпня 2018 року о 18.00 годині 05 вересня 2018 року
Строки проведення вступних випробувань 16, 17 серпня  2018 року 06, 07 вересня 2018 року
Термін оприлюднення рейтингового списку вступників не пізніше 12 години 18 серпня 2018 року не пізніше 12 години 10 вересня 2018 року
Терміни зарахування вступників за кошти фізичних та/або юридичних осіб  –

не пізніше 30 вересня 2018 року

за кошти фізичних та/або юридичних осіб  –

не пізніше 30 вересня 2018 року