Етапи вступної кампанії (перепідготовка бакалаврів)

Прийом заяв і документів від осіб, які на основі здобутого ступеня вищої освіти, освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста вступають на другий (третій) курс (з нормативним терміном навчання) у межах вакантних місць ліцензованого обсягу, для здобуття ступеня бакалавра за іншою спеціальністю (напрямом підготовки), конкурсний відбір та зарахування проводяться в такі строки:

Етапи вступної кампанії Денна

форма навчання

Заочна

форма навчання

Початок прийому заяв і документів 10 липня 2017 року
Закінчення прийому заяв і документів о 18.00 годині 22 серпня 2017 року
Термін оприлюднення рейтингового списку вступників не пізніше 12 години 23 серпня 2017 року
Терміни зарахування вступників не пізніше 30 вересня 2017 року