Етапи вступної кампанії (для студентів)

Прийом заяв і документів від осіб, які не менше одного року здобувають ступінь вищої освіти за іншою спеціальністю, виконують у повному обсязі індивідуальний навчальний план та вступають на другий курс у межах вакантних місць ліцензованого обсягу для здобуття ступеня бакалавра, конкурсний відбір та зарахування проводяться в такі строки:

Етапи вступної кампанії Денна

форма навчання

Заочна

форма навчання

Початок прийому заяв і документів 10 липня 2017 року
Закінчення прийому заяв і документів о 18.00 годині 22 серпня 2017 року
Термін оприлюднення рейтингового списку вступників не пізніше 12 години 23 серпня 2017 року
Терміни зарахування вступників не пізніше 30 серпня 2017 року