Етапи вступної кампанії (для магістрів)

Строки прийому заяв і документів від осіб, які на основі здобутого ступеня вищої освіти або освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста вступають на навчання для здобуття ступеня магістра, фахові вступні випробування, конкурсний відбір та зарахування для всіх інших спеціальностей:

Етапи вступної кампанії Денна та заочна форми навчання
Початок прийому заяв і документів 10 липня 2018 року
Закінчення прийому заяв і документів о 18.00 годині 04 серпня 2018 року
Строки проведення фахових вступних випробувань з 06 серпня по 14 серпня  2018 року
Строки оголошення результатів фахових вступних випробувань не пізніше 12.00 години наступного дня після проведення фахових вступних випробувань
Термін оприлюднення рейтингового списку вступників із зазначенням рекомендованих до зарахування на місця державного замовлення не пізніше 12.00 години

15 серпня 2018 року

Терміни зарахування вступників за державним замовленням – 20 серпня 2018 року;

за кошти фізичних та юридичних осіб  – не пізніше 28 серпня 2018 року,

на вакантні місця ліцензованого обсягу

не пізніше 30 вересня 2018 року