Документи для вступу (перепідготовка бакалаврів)

До заяви, поданої в паперовій формі, вступник додає:

  • копію документа, що посвідчує особу;
  • документ державного зразка про раніше здобутий освітній ступінь (освітньо-кваліфікаційний рівень), на основі якого здійснюється вступ, і додатка до нього;
  • чотири кольорові фотокартки розміром 3 х 4 см.

У заяві в паперовій формі передбачається згода вступника на обробку персональних даних.

Особи, які здобули базову вищу освіту та вступають на другий (третій) курс для здобуття ступеня бакалавра за іншою спеціальністю в межах вакантних місць ліцензованого обсягу, подають диплом бакалавра. Вступники, які здобули базову та повну вищу освіту подають диплом бакалавра та спеціаліста або магістра. Вступники, які здобули повну вищу освіту на основі повної загальної середньої освіти або освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, подають диплом про повну вищу освіту.