Документи для вступу (перепідготовка бакалаврів)

До заяви, поданої в паперовій формі, вступник додає:

  • копію документа, що посвідчує особу;
  • копію військового квитка або посвідчення про приписку до призовної дільниці – для військовозобов’язаних (крім випадків, передбачених законодавством);
  • копію документа державного зразка про раніше здобутий освітній ступінь (освітньо-кваліфікаційний рівень), на основі якого здійснюється вступ, і копію додатка до нього;
  • чотири кольорові фотокартки розміром 3 х 4 см.

Інші копії документів подаються вступником, якщо це викликано особливими умовами вступу на відповідні конкурсні пропозиції, установлені законодавством, у строки, визначені для прийому документів.

Особи, які здобули ступінь бакалавра та вступають на другий (третій) курс для здобуття ступеня бакалавра за іншою спеціальністю в межах вакантних місць ліцензованого обсягу, подають диплом бакалавра. Диплом магістра (спеціаліста) подається вступниками, які здобули повну вищу освіту на основі повної загальної середньої освіти або освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста.

Особи, які не менше одного року здобувають ступінь вищої освіти та виконують у повному обсязі індивідуальний навчальний план і вступають  для здобуття ступеня бакалавра за іншою спеціальністю в межах вакантних місць ліцензованого обсягу, пред’являють документ про повну загальну середню освіту та додаток до нього і довідку закладу вищої освіти, що підтверджує статус особи, що  не менше одного року здобуває ступінь вищої освіти та виконує у повному обсязі індивідуальний навчальний план.