Документи для вступу

До заяви, поданої в паперовій формі, вступник додає:

  • копію документа, що посвідчує особу;
  • копію документа державного зразка про раніше здобутий освітній ступінь (освітньо-кваліфікаційний рівень), на основі якого здійснюється вступ, і копію додатка до нього;
  • чотири кольорові фотокартки розміром 3 х 4 см.

У заяві в паперовій формі передбачається згода вступника на обробку персональних даних.

Особи, які не менше одного року здобувають ступінь вищої освіти та виконують у повному обсязі індивідуальний навчальний план і вступають на другий курс для здобуття ступеня бакалавра за іншою спеціальністю в межах вакантних місць ліцензованого обсягу, подають копію залікової книжки.