Додаткові бали випускникам підготовчих курсів

Особам, які в рік вступу закінчили підготовчі курси університету, обсяг навчальних годин яких складав не менше 150 аудиторних годин та термін навчання – не менше трьох місяців, за умови вступу на основі повної загальної середньої освіти до університету на навчання на природничо-математичні напрями (таблиця 1.) рішенням приймальної комісії нараховується до 10 балів за результатами підсумкової атестації.

Таблиця 1.
№ з/п Назва факультету Спеціальність
1. Фізико-математичний
2. Природничий
Умови нарахування додаткових балів
Крок 1. Визначитися зі спеціальністю для вступу до університету.
Крок 2. Обрати для навчання на підготовчих курсах навчальні предмети, які є конкурсними на обраний напрям підготовки.
Крок 3. Виконати всі вимоги навчального плану.
Крок 4. Виконати завдання підсумкової атестації.