Державне замовлення 2019

(інформація буде оприлюднена після затвердження МОН України)

Широкий конкурс:

Кількість місць державного замовлення для проведення Широкого конкурсу

Максимальні обсяги та кваліфікаційний мінімум державного замовлення на прийом до К-ПНУ ім.І.Огієнка

Фіксований обсяг:

Бакалавр на основі ПЗСО та ОКР молодшого спеціаліста

Магістр на основі ОС бакалавра

Доктор філософії

БАКАЛАВР на основі ПЗСО

Інформація про кількість місць державного замовлення за спеціальностями (освітніми програмами): 

  • Денна форма навчання
  • Заочна форма навчання

БАКАЛАВР на основі ОКР молодшого спеціаліста

Інформація про кількість місць державного замовлення за спеціальностями (освітніми програмами) : 

  • Денна форма навчання
  • Заочна форма навчання

МАГІСТР

Інформація про кількість місць державного замовлення за спеціальностями (освітніми програмами) : 

 • Денна форма навчання
 • Заочна форма навчання

Доктор філософії

Обсяг державного замовлення на підготовку здобувачів вищої освіти у 2018 році 

 • Денна форма навчання