Державне замовлення 2018

Наказ МОН від 20.07.2018 року за № 795

Широкий конкурс:

Кількість місць державного замовлення для проведення Широкого конкурсу

Максимальні обсяги та кваліфікаційний мінімум державного замовлення на прийом до К-ПНУ ім.І.Огієнка

Фіксований обсяг:

Бакалавр на основі ПЗСО та ОКР молодшого спеціаліста

Магістр на основі ОС бакалавра

Доктор філософії

БАКАЛАВР на основі ПЗСО

Інформація про кількість місць державного замовлення за спеціальностями (освітніми програмами): 

БАКАЛАВР на основі ОКР молодшого спеціаліста

Інформація про кількість місць державного замовлення за спеціальностями (освітніми програмами) : 

МАГІСТР

Інформація про кількість місць державного замовлення за спеціальностями (освітніми програмами) : 

Доктор філософії

Обсяг державного замовлення на підготовку здобувачів вищої освіти у 2018 році