Державне замовлення 2017

БАКАЛАВР на основі ПЗСО

Кількість місць державного замовлення з спеціальностей (спеціалізацій), з яких проводяться широкі конкурси вступників у межах ВНЗ у сфері управління МОН України, в 2017 році

 

Інформація про кількість місць державного замовлення за спеціальностями (освітніми програмами): 

Інформація про кількість місць державного замовлення, виділених для осіб, які мають право на зарахування за квотами для здобуття бакалавра на основі повної загальної середньої освіти:

    • Денна форма навчання
    • Заочна форма навчання

БАКАЛАВР на основі ОКР молодшого спеціаліста

Інформація про кількість місць державного замовлення за спеціальностями (освітніми програмами): 

МАГІСТР (очікується)

Обсяг державного замовлення на підготовку здобувачів вищої освіти у 2017 році

  • Денна форма навчання
  • Заочна форма навчання