До уваги вступників ОС Магістр!

Відповідно до рекомендацій листа Міністерства освіти і науки України від  30.04.2020 року за № 1/9-228 та у зв’язку з набранням чинності 16 січня 2020 року Закону України «Про внесення змін до деяких законів України щодо вдосконалення освітньої діяльності у сфері вищої освіти», яким внесено зміни до Закону України «Про вищу освіту», скасовується обов’язковість складання додаткових фахових випробувань для вступників, які вступають на навчання  для здобуття освітнього ступеня магістра на основі ступеня вищої освіти (освітньо-кваліфікаційного рівня), здобутого за іншою спеціальністю (напрямом підготовки).

Зміни до Правил прийому до Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка в 2020 році будуть внесені після завершення державної реєстрації змін до Умов прийому на навчання до закладів вищої освіти України в 2020 році та оприлюднені на сайті:

http://vstup.kpnu.edu.ua/pravyla-pryjomu/

Мітки запису