Затверджено Положення про Приймальну комісію 

Положення про приймальну комісію Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка схвалене на засіданні Приймальної комісії (протокол №12 від 29 червня 2016 року), затверджене вченою радою університету (протокол №8 від 30 червня 2016 року).